Viimeksi julkaistu 1.11.2021 14.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 68/2020 vp Täysistunto Torstai 7.5.2020 klo 15.45—16.01

3. Muu asia: Valtioneuvoston asetus  valmiuslain 87 §:ssä säädetyn  toimivaltuuden käytön jatkamisesta

Muu asiaM 21/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 18/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 7.5.2020 pidettävään täysistuntoon.