Pöytäkirjan asiakohta
PTK
68
2020 vp
Täysistunto
Torstai 7.5.2020 klo 15.45—16.01
3
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 7.5.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 7.5.2020 18.24