Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 68/2021 vp Täysistunto Tiistai 1.6.2021 klo 13.30—23.05

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesiliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 54/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 11/2021 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Mennään keskusteluun. Edustaja Kilpi. 

Keskustelu
23.01 
Marko Kilpi kok :

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti vain muutama sana vesiliikenteestä ja sen valvonnasta. Olen itse tehnyt vesiliikennevalvontaa sangen paljon ja omakohtaisesti nähnyt sen tietenkin myös hyvin paljon tuolla vesistössä liikkuvana muutenkin, minkälainen liikennekulttuuri siellä ylipäätään vallitsee ja minkälaiset tiedot ja taidot ylipäätään siellä vesillä liikkujilla on. Ne ovat hyvin kirjavat ja hyvin usein puutteellisetkin, ja senkin takia on hyvin aiheellista päivittää vesiliikennelakia moneltakin osin.  

Täällä on — yhtenä esimerkkinä voisin oikeastaan hallituksen esityksestä poimia — sulkukanavilla liikkumiset. Yleensähän asia on siis niin, että avattavien siltojen, avokanavien ja sulkujen kohdilla on 9 kilometriä tunnissa tuo nopeusrajoitus, mikä on hyvin selkeästi merkitty siellä merkein. Äärettömän usein vesillä liikkujat eivät ymmärrä, että se tarkoittaa 9:ää kilometriä eikä 9:ää solmua. Tämä on semmoinen perusesimerkki siitä, mitenkä hyvin heppoisilla tiedoilla ollaan siellä liikenteessä ja minkälaisia vaaratilanteita sitten syntyy tämmöisissä kapeissa liikenneväylissä, kun mennään ihan eri nopeuksilla kuin millä saisi liikkua.  

Sehän on sillä tavalla, että kun tuonne vesille lähdetään, niin sitä jotenkin laitetaan semmoinen moodi päälle, että täällä voi tehdä kaikkea muuta kuin mitä esimerkiksi tuolla tien päällä voi tehdä. Ei ymmärretä sitä, että jos se vahinko sattuu siellä vesillä, niin apu ei olekaan niin kuin just välittömästi siinä paikan päällä vaan vaaratilanne voi ollakin hyvin paljon vakavampi kuin mitä se esimerkiksi tuolla tien pään liikkuessa on. Senkin takia on hyvä, että lakia päivitetään, ja näkisin kyllä mielellään sen, että vesillä liikkujien velvollisuuksia siitä, millä tavalla siellä toimitaan, myöskin kiristettäisiin.  

Tämä lakimuutos parantaa vesiliikenteen turvallisuutta ja myöskin vahvistaa valvontaa, jolloinka tämä on äärimmäisen kannatettava asia. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 54/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.