Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 68/2021 vp Täysistunto Tiistai 1.6.2021 klo 13.30—23.05

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, saatavien perinnästä annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja luottotietolain 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 8/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö LaVM 8/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. — Mennään keskusteluun. Edustaja Salonen. 

Keskustelu
22.38 
Kristiina Salonen sd :

Arvoisa puhemies! Me kaikki tiedämme, että koronakriisi on aiheuttanut paljon murheita terveyden osalta mutta myöskin talouden osalta ja yritysten talouden osalta. Tämä hallituksen esitys on jatkoa covid-19-epidemian yrityksille aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien helpottamiselle, siis osa sitä, ja nyt on tarkoitus jatkaa jo olemassa olevaa väliaikaista lainsäädäntöä. Tällä on tarkoitus jatkaa helpotusta aina ensi kevääseen asti.  

On kuitenkin tärkeää huomioida se, että samanaikaisesti valmistellaan perintälakiin parhaillaan pysyviä muutoksia muiden kuin kuluttajasaatavien perinnästä hallitusohjelman kirjausten mukaisesti. Tavoitteena onkin antaa tätä asiaa koskeva hallituksen esitys syysistuntokaudella 2021. Nyt olisi tarkoitus, että tällä väliaikaisella säännöksellä voitaisiin sitten tehdä ikään kuin katkeamaton silta siihen syksyllä tulevaan lainsäädäntöön.  

Tärkeää on myöskin huomioida tässä voima-aallon pituudessa se, että koronavirusepidemiasta aiheutuvat yritysten taloudelliset vaikeudet tuskin tulevat ihan välittömästi poistumaan, ja sen vuoksi on tärkeää, että voidaan suojata tällaisia velallisyrityksiä niin, ettei maksuhäirintämerkintöjä synny nopeasti ilman tarvittavaa viranomaisprosessia, joten tätä hallituksen esitystä on tärkeää saada nopeasti eteenpäin, jotta voidaan yritysten taloustilannetta tältä osin helpottaa. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 59/2021 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.