Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.34

Pöytäkirjan asiakohta PTK 69/2015 vp Täysistunto Tiistai 24.11.2015 klo 13.59—22.10

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2015 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 6/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 21. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 6/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Yleiskeskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 42/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.