Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.11

Pöytäkirjan asiakohta PTK 69/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 15.6.2016 klo 13.59

2. Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä

VälikysymysVK 3/2016 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-65941Liite 2A
Ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Nyt tehdään päätös Peter Östmanin ym. välikysymyksestä suomalaisen maatalouden kriisistä. Keskustelu välikysymyksestä päättyi 14.6.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa ovat Peter Östman Hanna Halmeenpään kannattamana ja Harry Wallin Tytti Tuppuraisen kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotukset on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 2A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Ensin äänestetään Harry Wallinin ehdotuksesta Peter Östmanin ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Peter Östmanin ehdotus "jaa", Harry Wallinin ehdotus "ei". Äänestyksen tulos: jaa 127, ei 29; poissa 43
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Peter Östmanin ehdotuksen. 
2) Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Peter Östmanin ehdotus "ei". Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 61; poissa 42
 

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.