Pöytäkirjan asiakohta
PTK
69
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 15.6.2016 klo 13.59
2
Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä
Välikysymys
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-65941
Liite 2A
Ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Nyt tehdään päätös Peter Östmanin ym. välikysymyksestä suomalaisen maatalouden kriisistä. Keskustelu välikysymyksestä päättyi 14.6.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa ovat Peter Östman Hanna Halmeenpään kannattamana ja Harry Wallin Tytti Tuppuraisen kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotukset on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 2A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Ensin äänestetään Harry Wallinin ehdotuksesta Peter Östmanin ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Peter Östmanin ehdotus "jaa", Harry Wallinin ehdotus "ei". Äänestyksen tulos: jaa 127, ei 29; poissa 43
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Peter Östmanin ehdotuksen. 
2) Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Peter Östmanin ehdotus "ei". Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 61; poissa 42
 
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.6.2016 18.00