Pöytäkirjan asiakohta
PTK
69
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 15.6.2016 klo 13.59—21.01
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 44/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.6.2016 22:06