Pöytäkirjan asiakohta
PTK
69
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 15.6.2016 klo 13.59—21.01
27
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kotikuntalain, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 15.6.2016 22:12