Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.08

Pöytäkirjan asiakohta PTK 69/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 15.6.2016 klo 13.59—21.01

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kotikuntalain, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2016 pidettävään täysistuntoon.