Pöytäkirjan asiakohta
PTK
69
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 15.6.2016 klo 13.59—21.01
28
Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinlaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 15.6.2016 22.14