Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 69/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 15.6.2016 klo 13.59—21.01

30. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 65/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 14/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2016 pidettävään täysistuntoon.