Viimeksi julkaistu 5.6.2021 11.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 69/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 14.6.2017 klo 14.03—15.54

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 13/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 11/2017 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-132214
HE 13/2017 vp lausumaehdotus 14.6.2017
Liite 8A
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Keskustelu asiasta päättyi 13.6.2017 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Silvia Modig Anna Kontulan kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 8A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 13/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö "jaa", Silvia Modigin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 147, ei 11, tyhjiä 1; poissa 40
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.