Pöytäkirjan asiakohta
PTK
69
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 14.6.2017 klo 14.03—15.54
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 13/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-132214
HE 13/2017 vp lausumaehdotus 14.6.2017
Liite 8A
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Keskustelu asiasta päättyi 13.6.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Silvia Modig Anna Kontulan kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 8A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 13/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Silvia Modigin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 147, ei 11, tyhjiä 1; poissa 40
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 29.10.2018 15.37