Pöytäkirjan asiakohta
PTK
69
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 19.6.2018 klo 14.10—18.52
19
Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 20.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 19.6.2018 20.09