Viimeksi julkaistu 5.6.2021 14.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 69/2018 vp Täysistunto Tiistai 19.6.2018 klo 14.10—18.52

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 40/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.6.2018 pidettävään täysistuntoon.