Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 69/2019 vp Täysistunto Perjantai 22.11.2019 klo 13.00—13.29

6. Hallituksen esitys eduskunnalle vastuusta ja  vahingonkorvauksesta  vaarallisten  ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 50/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2019 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön LiVM 8/2019 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen pöytäkirjasta, selityksestä sekä varaumasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 50/2019 vp tarkoitetun yleissopimuksen pöytäkirjan, selityksen sekä varauman. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 50/2019 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Yleissopimuksen pöytäkirjan, selityksen sekä varauman ainoa ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.