Pöytäkirjan asiakohta
PTK
69
2020 vp
Täysistunto
Torstai 7.5.2020 klo 16.10—17.06
3
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 18/2020 vp. Nyt päätetään, saako asetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan. 
[Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 2. asiakohdassa] 
Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 7.5.2020 19.03