Viimeksi julkaistu 1.11.2021 11.39

Pöytäkirjan asiakohta PTK 69/2020 vp Täysistunto Torstai 7.5.2020 klo 16.10—17.06

3. Muu asia: Valtioneuvoston asetus  valmiuslain 87 §:ssä säädetyn  toimivaltuuden käytön jatkamisesta

Muu asiaM 21/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 18/2020 vp
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 18/2020 vp. Nyt päätetään, saako asetus jäädä voimaan vai onko se kumottava osittain tai kokonaan. 

[Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 2. asiakohdassa] 

Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi.