Viimeksi julkaistu 7.6.2022 17.39

Pöytäkirjan asiakohta PTK 69/2022 vp Täysistunto Tiistai 7.6.2022 klo 14.03—17.16

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä Valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 65/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.6.2022 pidettävään täysistuntoon.