Pöytäkirjan asiakohta
PTK
7
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 15.2.2017 klo 14.01—18.37
11
Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta
Kansalaisaloite
KAA 2/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 16.2.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 15.2.2017 19.18