Viimeksi julkaistu 29.4.2022 8.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 7/2022 vp Täysistunto Torstai 10.2.2022 klo 15.59—18.53

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 242/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 1/2022 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 1/2022 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. — Avaan yleiskeskustelun. Edustaja Kiviranta, olkaa hyvä. 

Keskustelu
18.27 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Covid-19-pandemiassa omikronmuunnoksen nopea leviäminen on johtanut käytännössä siihen tilanteeseen, ettei läheskään kaikkien tartunnan saaneiden kohdalla ole ehditty toteuttamaan eristämismääräystä. Tähän liittyy se, että läheskään kaikkia ei ole testattu PCR-testillä eikä tautia siten ole virallisesti todettu. Tällöin ei tartuntatautipäivärahan myöntäminen luonnollisestikaan ole ollut mahdollista, sillä sen voi myöntää ainoastaan kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri eristämismääräyksen perusteella. 

Vallitsevaa tilannetta ei ole voinut pitää tarkoituksenmukaisena. Ihmiset tarvitsevat taloudellista turvaa sairastuessaan, ja on siksi tärkeää, että tartuntatautipäivärahan myöntämiskriteerejä helpotetaan nyt käsiteltävän lainmuutoksen avulla siten, että tartuntatautipäivärahaan on oikeus silloin, kun työntekijällä on luotettavasti PCR-testillä todettu koronatartunta ja hän on tästä johtuen estynyt tekemään ansiotyötään. 

Kiitos sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ripeästi laaditusta yksimielisestä mietinnöstä.  

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 242/2021 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.