Pöytäkirjan asiakohta
PTK
70
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 25.11.2015 klo 14.00—23.16
24
Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Anna-Maja
Henriksson
r
ym.
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 24. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 4.10.2016 13:52