Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.17

Pöytäkirjan asiakohta PTK 70/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 25.11.2015 klo 14.00—23.16

4. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 31/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 8/2015 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-33408Liite 4A
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Keskustelu asiasta päättyi 24.11.2015 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Timo Harakka Sanna Marinin kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset lausumaehdotukset 1 ja 2. 

Li Andersson on Katja Hännisen kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 4A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 31/2015 vp sisältyvät 1.—7. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 2, 9, 10 ja 25/2015 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Maria Lohela
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan 1. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 121, ei 54; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan 2. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 121, ei 54; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Li Anderssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 162, ei 12; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.