Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 70/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 25.11.2015 klo 14.00—23.16

40. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 117/2015 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 40. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.