Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.10

Pöytäkirjan asiakohta PTK 70/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 25.11.2015 klo 14.00—23.16

52.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 9/2015 vp
Mietinnön pöydällepano
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 52. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 26.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2015 pidettävään täysistuntoon.