Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.08

Pöytäkirjan asiakohta PTK 70/2016 vp Täysistunto Torstai 16.6.2016 klo 16.00—22.44

13. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Hallituksen esitysHE 97/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 16.6.2016 pidettävään täysistuntoon.