Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 70/2016 vp Täysistunto Torstai 16.6.2016 klo 16.00—22.44

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perhehoitolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 86/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2016 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia.  Käsittelyn  pohjana  on  sosiaali-  ja  terveysvaliokunnan mietintö StVM 10/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 15.6.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

7 §:n 2 momentti 

Anneli Kiljunen sd 

Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että 7 § saa sen muodon, mikä on vastalauseessamme. 

Aino-Kaisa Pekonen vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Anneli Kiljunen on Aino-Kaisa Pekosen kannattamana ehdottanut, että 7 §:n 2 momentti poistetaan vastalauseen mukaisesti. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 51; poissa 44
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Voimaantulosäännöksen 3 momentti 

Anneli Kiljunen sd 

Arvoisa rouva puhemies! Esitän, että voimaantulosäännös saa sen muodon, mikä vastalauseessamme on. 

Aino-Kaisa Pekonen vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Anneli Kiljunen on Aino-Kaisa Pekosen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännöksen 3 momentti poistetaan vastalauseen mukaisesti. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 51; poissa 44
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 86/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.