Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 70/2016 vp Täysistunto Torstai 16.6.2016 klo 16.00—22.44

8.  Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi kotikuntalain, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen  varmennepalveluista  annetun  lain  ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 78/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.