Pöytäkirjan asiakohta
PTK
70
2016 vp
Täysistunto
Torstai 16.6.2016 klo 16.00—22.44
8
Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi kotikuntalain, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen  varmennepalveluista  annetun  lain  ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 78/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 17.3.2017 13:48