Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 70/2016 vp Täysistunto Torstai 16.6.2016 klo 16.00—22.44

9.  Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista  sekä  valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 13/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 59/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.