Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 70/2019 vp Täysistunto Tiistai 26.11.2019 klo 14.00—20.15

20. Hallituksen esitys  eduskunnalle  ympäristöministeriön  hallinnonalan  eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 73/2019 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2019 pidettävään täysistuntoon.