Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 70/2019 vp Täysistunto Tiistai 26.11.2019 klo 14.00—20.15

23.  Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laiksi  pelastuslain  muuttamisesta  ja  eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 59/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 9/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2019 pidettävään täysistuntoon.