Pöytäkirjan asiakohta
PTK
70
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 26.11.2019 klo 14.00—20.15
25
Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 26.11.2019 21.06