Viimeksi julkaistu 25.8.2022 15.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 70/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 8.6.2022 klo 14.00—17.13

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 90/2022 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan tässä yhteydessä enintään se 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Ministeri Kurvinen, olkaa hyvä. 

Keskustelu
15.26 
Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Herra puhemies! Kysymyksessä on ensimmäinen kalastuslainsäädäntöön ja kalastuspolitiikkaan liittyvä esitys, jonka maa- ja metsätalousministerinä teille täällä eduskunnassa annan ja esitän hallituksen puolesta. Kysymys on hallituksen esityksestä laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta. Tämän kehyksenähän on se, että samalla tavalla kuin maatalouspolitiikka on täysin unionin yksin omassa toimivallassa, eniten harmonisoitu hallinnonala, myös kalastuspolitiikka on unionin päätösvallassa voi sanoa täysin. Minullakin koittavat sitten tuossa syksyllä kovat paikat, kun päätetään näistä kiintiöistä ja kalastuksen suunnasta, ja se on hyvin intohimoja herättävä aihepiiri. 

Itsekin olin tuossa viikonloppuna Lapin-kierroksella Lapin luonnonvara-asioitten parissa, ja siellä muun muassa Tornionjoella keskustelimme lohiasioista. Tässä on tiettyjä jännitteitä vaelluskalojen osalta aina meidän kansallisessa kalastuspolitiikassamme, meidän kannaltamme kalastuksessa, toisaalta joilla tapahtuvan kalastuksen osalta ja toisaalta merellä tapahtuvan osalta, ja meidän tehtävämmehän on sitten poliitikkoina löytää tasapainoa näihin asioihin. 

Puhemies! Tarve tämän lakiesityksen antamiseen johtuu EU-lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön muutoksista, ja samalla esitetään tehtäväksi myös eräitä tarkennuksia ja parannuksia voimassa olevaan lakiin. Monilta osin nämä esitykset ovat hyvin teknisenkin luontoisia, muun muassa ihan muutetaan virastojen nimet nykyiseksi ja viitataan oikeaan lainsäädäntöön jatkossa, ja tämmöistä hyvinkin teknistä tarkennusta. 

Lainsäädännön kehitystarpeista johtuvina muutosehdotuksina muun muassa kunnat muutetaan esityksessä kunnallisiksi elintarvikevalvontaviranomaisiksi, 7 §:ssä. Tämä on tehtävä, jota kunnat ovat tehneet yhteisen kalastuspolitiikan jäljitettävyyssäännösten noudattamisesta, vuodesta 2015, alkaen samalla kun ne valvovat muuta elintarvikelainsäädännön jäljittämistä. Sitten löytyy hyvin teknisiä muutosehdotuksia pääosin oikeastaan. 

Olen varma, että maa- ja metsätalousvaliokunta tämän tapansa mukaisesti käsittelee hyvällä ja suurella huolellisuudella, ja sillä tavalla meidän lainsäädäntömme vastaa sitten Euroopan unionin kalastusasioista annettua EU-juridiikkaa täysin. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.