Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2015 vp Täysistunto Torstai 26.11.2015 klo 16.00

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain 117 a ja 124 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2015 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 1/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 1/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Yleiskeskustelua ei syntynyt. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 113/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.