Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.41

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2015 vp Täysistunto Torstai 26.11.2015 klo 16.00—23.07

6. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  eräiden  kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 111/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen  6. asia.  Käsittelyn  pohjana on hallintovaliokunnan  mietintö  HaVM 10/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
20.38 
Timo V. Korhonen kesk :

Arvoisa puheenjohtaja! Minulla on valiokunnan varapuheenjohtajana muutama sana tästä esityksestä ja mietinnöstä. 

Ensinnäkin tässä esityksessähän ehdotetaan muutettavaksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettua lakia. Tällä lakiehdotuksella jatketaan edelleen kunta- ja palvelurakenneuudistukseen perustuvia sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintavelvoitteita vuoden 18 loppuun saakka. Tämän lain sääntelyllä pyritään estämään se, että kunnat purkavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintajärjestelyjään vuoden 16 päättyessä, ja siten turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötön jatkuminen siirtymäkauden aikana. Puitelain mukaisista yhteistoiminta-alueista voidaan luopua vuoden 2019 alusta lukien. Eli siis tuolloinhan aloittavat toimintansa uudet muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vastaavat maakuntapohjaiset itsehallintoalueet. 

Mikäli näitä yhteistoimintasopimuksia nyt tässä vaiheessa irtisanottaisiin, voisivat sellaiset kunnat, jotka eivät ole enää vuosiin vastanneet itse sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, joutua vuosien 2017 ja 2018 aikana palvelujen järjestämisvastuuseen. Tästä voidaan arvioida syntyvän ongelmia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden kannalta. Eli hallintovaliokunta puoltaa yksimielisesti tämän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 111/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.