Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2015 vp Täysistunto Torstai 26.11.2015 klo 16.00—23.07

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, saariston kehityksen  edistämiseksi  annetun lain 14 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 86/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 11/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen  7. asia.  Käsittelyn  pohjana on hallintovaliokunnan  mietintö  HaVM 11/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
20.40 
Timo V. Korhonen kesk :

Arvoisa puhemies! Myös tästä mietinnöstä muutama sana, eli tässä esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi saaristoasiain neuvottelukunta ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä sekä valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeitten rahoitus ja kylätoiminnan valtionapu työ- ja elinkeinoministeriöstä maa- ja metsätalousministeriöön. Valiokunta pitää näitä ehdotettuja muutoksia esityksessä mainituista syistä tarkoituksenmukaisina. Työ- ja elinkeinoministeriöllä säilyy tämänkin jälkeen saariston ja maaseudun kehittämisen yhteensovitus muun alueitten kehittämisen kanssa, mikä on perusteltua ottaen huomioon työ- ja elinkeinoministeriön tehtävän alueitten kehittämisestä vastaavana ministeriönä. 

Hallintovaliokunta yksimielisesti esittää, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 86/2015 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.