Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.35

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2015 vp Täysistunto Torstai 26.11.2015 klo 16.00—23.07

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeustulkkirekisteristä

Hallituksen esitysHE 39/2015 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen  9.  asia.  Käsittelyn  pohjana  on  sivistysvaliokunnan  mietintö  SiVM 7/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
20.42 
Kalle Jokinen kok :

Arvoisa herra puhemies! Tässä käsittelyssä on ensi vuoden budjettilakeihin kuuluva laki oikeustulkkirekisteristä. Tässä laitetaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi niiltä osin, että muodostetaan rekisteri, jossa on pätevyyden omaavien itsenäisten tulkkien tiedot. Tämän rekisterin tarkoituksena on edistää oikeustulkkien saatavuutta ja sellaisten oikeustulkkien saatavuutta, joilla on riittävä koulutus, pätevyys ja laadukas tulkkaustaito. Käytäntöhän on ollut sillä lailla viranomaisilla tähän saakka, että niillä viranomaisilla, jotka tulkkeja paljon työnsä tueksi tarvitsevat, kuten poliisi, Rajavartiolaitos, Tulli, tuomioistuimet, on käytössään omia tiedostoja kääntäjä- ja tulkkipalveluja antavista henkilöistä, mutta ei tällaista yhtenäistä rekisteriä, jossa olisi tietyn laatutason vaatimus ja kriteeristö. Ja nyt tämän lakimuutoksen myötä tällainen oikeustulkkirekisteri muodostetaan. 

Tämä on erityisen tärkeää, minä näen sen tässä hetkessä tärkeänä, koska meillä on valtava turvapaikanhakijoiden vyöry ja näissä asioissa tarvitaan päteviä tulkkeja, jotta viranomaiset pystyvät joutuisasti hoitamaan ne viranomaisten hoidettavaksi määrätyt asiat, jotka liittyvät näihin turvapaikanhakuprosesseihin ja esimerkiksi myös sitten turvapaikanhakijoiden rikosprosesseihin ja palautusprosesseihin. Myös sen vuoksi tämä hallituksen esitys on tärkeä. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 39/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.