Pöytäkirjan asiakohta
PTK
71
2016 vp
Täysistunto
Torstai 16.6.2016 klo 22.53—23.03
3
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 70/2016 vp sisältyvien 1.-24. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.3.2017 15.00