Viimeksi julkaistu 5.6.2021 0.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2016 vp Täysistunto Torstai 16.6.2016 klo 22.53—23.03

3.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 70/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 16/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 70/2016 vp sisältyvien 1.-24. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.