Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2018 vp Täysistunto Torstai 21.6.2018 klo 10.04—10.29

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten  maahantulon ja oleskelun edellytyksistä  tutkimuksen,  opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 21/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 7/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.6.2018 pidettävään täysistuntoon.