Pöytäkirjan asiakohta
PTK
71
2018 vp
Täysistunto
Torstai 21.6.2018 klo 10.04—10.29
3
Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi  siihen  liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 5/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 20.6.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
7 § 
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykäläehdotuksen. 
Pilvi
Torsti
sd
Kannatan edustaja Elorannan tekemää esitystä. 
Puhemies Paula Risikko
Eeva-Johanna Eloranta on Pilvi Torstin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö ”jaa”, Eeva-Johanna Elorannan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 69; poissa 23
 
Anne
Kalmari
kesk
Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää ”jaa”. 
Puhemies Paula Risikko
Selvä, merkitään pöytäkirjaan. 
12 § 
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosehdotuksen. 
Pilvi
Torsti
sd
Kannatan edustaja Elorannan esitystä. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Teen vasemmistoliiton vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen. 
Jani
Toivola
vihr
Arvoisa rouva puhemies! Teen vihreiden vastalauseen mukaisen muutosesityksen 12 §:ään. 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Anderssonin esitystä. 
Emma
Kari
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Toivolan esitystä. 
Puhemies Paula Risikko
Eeva-Johanna Eloranta on Pilvi Torstin kannattamana esittänyt, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. Li Andersson on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. Jani Toivola on Emma Karin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Edustaja Anderssonin ja edustaja Toivolan ehdotukset ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä edustaja Elorannan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Eeva-Johanna Elorannan ehdotus ”jaa”, Li Anderssonin ja Jani Toivolan ehdotukset ”ei”.  
2) Mietintö ”jaa”, Eeva-Johanna Elorannan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 50, tyhjiä 1; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
13 § 
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosehdotuksen. 
Pilvi
Torsti
sd
Kannatan Elorannan esitystä. 
Puhemies Paula Risikko
Eeva-Johanna Eloranta on Pilvi Torstin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö ”jaa”, Eeva-Johanna Elorannan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 47; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
26 § 
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosehdotuksen. 
Pilvi
Torsti
sd
Kannatan edustaja Elorannan esitystä. 
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 4 mukaisen muutosehdotuksen. 
Ritva
Elomaa
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Savion esitystä. 
Puhemies Paula Risikko
Eeva-Johanna Eloranta on Pilvi Torstin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. Sami Savio on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin äänestetään Sami Savion ehdotuksesta Eeva-Johanna Elorannan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Eeva-Johanna Elorannan ehdotus ”jaa”, edustaja Sami Savion ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 154, ei 17, tyhjiä 4; poissa 24
ehdotuksen. 
2) Mietintö ”jaa”, Eeva-Johanna Elorannan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 124, ei 52; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
31 § 
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosehdotuksen. 
Pilvi
Torsti
sd
Kannatan edustaja Elorannan esitystä. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Teen vasemmistoliiton vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen. 
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Anderssonin esitystä. 
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 4 mukaisen muutosehdotuksen. 
Ritva
Elomaa
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Savion esitystä. 
Puhemies Paula Risikko
Eeva-Johanna Eloranta on Pilvi Torstin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. Li Andersson on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. Sami Savio on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin äänestetään Li Anderssonin ehdotuksesta Sami Savion ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta Eeva-Johanna Elorannan ehdotusta vastaan. Lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Sami Savion ehdotus ”jaa”, Li Anderssonin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 125, ei 46, tyhjiä 4; poissa 24
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Sami Savion ehdotuksen. 
2) Eeva-Johanna Elorannan ehdotus ”jaa”, Sami Savion ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 142, ei 27, tyhjiä 4; poissa 26
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Eeva-Johanna Elorannan ehdotuksen. 
3) Mietintö ”jaa”, Eeva-Johanna Elorannan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 60; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
35 § 
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosehdotuksen.  
Pilvi
Torsti
sd
Kannatan edustaja Elorannan esitystä. 
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 4 mukaisen muutosehdotuksen. 
Ritva
Elomaa
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Savion esitystä. 
Puhemies Paula Risikko
Eeva-Johanna Eloranta on Pilvi Torstin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. Sami Savio on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Eeva-Johanna Elorannan ja Sami Savion ehdotukset ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 
Mietintö ”jaa”, Eeva-Johanna Elorannan ja Sami Savion ehdotukset ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 68, tyhjiä 1; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
36 § 
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 4 mukaisen muutosehdotuksen. 
Ritva
Elomaa
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Savion esitystä. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Teen vasemmistoliiton vastalauseen mukaisen ehdotuksen. 
Hanna
Sarkkinen
vas
Kannatan edustaja Anderssonin esitystä. 
Puhemies Paula Risikko
Sami Savio on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena. Li Andersson on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin äänestetään Sami Savion ehdotuksesta Li Anderssonin ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Li Anderssonin ehdotus ”jaa”, Sami Savion ehdotus ”ei”.  
2) Mietintö ”jaa”, Li Anderssonin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 69; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
37 § 
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 4 mukaisen muutosehdotuksen.  
Ritva
Elomaa
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Savion esitystä. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Teen vasemmistoliiton vastalauseen mukaisen ehdotuksen.  
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Anderssonin esitystä. 
Puhemies Paula Risikko
Sami Savio on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena. Li Andersson on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin äänestetään Li Anderssonin ehdotuksesta Sami Savion ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Sami Savion ehdotus ”jaa”, Li Anderssonin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 50, tyhjiä 3; poissa 27
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Sami Savion ehdotuksen.  
2) Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 43; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Krista
Kiuru
sd
Arvoisa puhemies! Pahoittelen, mutta tarkoitukseni oli äänestää ”ei”. 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Tarkoitus oli äänestää ”ei”. 
Tuula
Haatainen
sd
Arvoisa puhemies! Tarkoitus oli äänestää ”ei”. 
Tytti
Tuppurainen
sd
Arvoisa puhemies! Tarkoitus oli äänestää ”ei”. 
Ville
Skinnari
sd
Arvoisa puhemies! Samoin, tarkoitus oli äänestää ”ei”. 
Eero
Heinäluoma
sd
Arvoisa puhemies! Jos aika olisi sallinut, olisin äänestänyt ”ei”. 
Puhemies Paula Risikko
Merkitään nämä pöytäkirjaan. 
43 § 
Li
Andersson
vas
Teen vasemmistoliiton vastalauseen mukaisen ehdotuksen.  
Hanna
Sarkkinen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Anderssonin esitystä.  
Puhemies Paula Risikko
Li Andersson on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö ”jaa”, Li Anderssonin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 40, tyhjiä 1; poissa 25
 
Katri
Kulmuni
kesk
Arvoisa puhemies! Painoin nappia kyllä, mutta taululla ei kuitenkaan näkynyt ääntä. Äänestin ”jaa”. 
Puhemies Paula Risikko
Merkitään pöytäkirjaan. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 40/2018 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 62/2017 vp, 16-17/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 12.1.2021 10.40