Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2018 vp Täysistunto Torstai 21.6.2018 klo 10.04—10.29

3. Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi  siihen  liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 40/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 5/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 20.6.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus 

7 § 

Eeva-Johanna Eloranta sd 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykäläehdotuksen. 

Pilvi Torsti sd 

Kannatan edustaja Elorannan tekemää esitystä. 

Puhemies Paula Risikko
:

Eeva-Johanna Eloranta on Pilvi Torstin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö ”jaa”, Eeva-Johanna Elorannan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 69; poissa 23
 
Anne Kalmari kesk 

Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää ”jaa”. 

Puhemies Paula Risikko
:

Selvä, merkitään pöytäkirjaan. 

12 § 

Eeva-Johanna Eloranta sd 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosehdotuksen. 

Pilvi Torsti sd 

Kannatan edustaja Elorannan esitystä. 

Li Andersson vas 

Arvoisa puhemies! Teen vasemmistoliiton vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen. 

Jani Toivola vihr 

Arvoisa rouva puhemies! Teen vihreiden vastalauseen mukaisen muutosesityksen 12 §:ään. 

Hanna Sarkkinen vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Anderssonin esitystä. 

Emma Kari vihr 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Toivolan esitystä. 

Puhemies Paula Risikko
:

Eeva-Johanna Eloranta on Pilvi Torstin kannattamana esittänyt, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. Li Andersson on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. Jani Toivola on Emma Karin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Paula Risikko
:

Edustaja Anderssonin ja edustaja Toivolan ehdotukset ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä edustaja Elorannan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Eeva-Johanna Elorannan ehdotus ”jaa”, Li Anderssonin ja Jani Toivolan ehdotukset ”ei”.  
2) Mietintö ”jaa”, Eeva-Johanna Elorannan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 50, tyhjiä 1; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

13 § 

Eeva-Johanna Eloranta sd 

Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosehdotuksen. 

Pilvi Torsti sd 

Kannatan Elorannan esitystä. 

Puhemies Paula Risikko
:

Eeva-Johanna Eloranta on Pilvi Torstin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö ”jaa”, Eeva-Johanna Elorannan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 47; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

26 § 

Eeva-Johanna Eloranta sd 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosehdotuksen. 

Pilvi Torsti sd 

Kannatan edustaja Elorannan esitystä. 

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 4 mukaisen muutosehdotuksen. 

Ritva Elomaa ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Savion esitystä. 

Puhemies Paula Risikko
:

Eeva-Johanna Eloranta on Pilvi Torstin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. Sami Savio on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Paula Risikko
:

Ensin äänestetään Sami Savion ehdotuksesta Eeva-Johanna Elorannan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Eeva-Johanna Elorannan ehdotus ”jaa”, edustaja Sami Savion ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 154, ei 17, tyhjiä 4; poissa 24
ehdotuksen. 
2) Mietintö ”jaa”, Eeva-Johanna Elorannan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 124, ei 52; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

31 § 

Eeva-Johanna Eloranta sd 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosehdotuksen. 

Pilvi Torsti sd 

Kannatan edustaja Elorannan esitystä. 

Li Andersson vas 

Arvoisa puhemies! Teen vasemmistoliiton vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen. 

Hanna Sarkkinen vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Anderssonin esitystä. 

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 4 mukaisen muutosehdotuksen. 

Ritva Elomaa ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Savion esitystä. 

Puhemies Paula Risikko
:

Eeva-Johanna Eloranta on Pilvi Torstin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. Li Andersson on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. Sami Savio on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena.  

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Paula Risikko
:

Ensin äänestetään Li Anderssonin ehdotuksesta Sami Savion ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta Eeva-Johanna Elorannan ehdotusta vastaan. Lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Sami Savion ehdotus ”jaa”, Li Anderssonin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 125, ei 46, tyhjiä 4; poissa 24
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Sami Savion ehdotuksen. 
2) Eeva-Johanna Elorannan ehdotus ”jaa”, Sami Savion ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 142, ei 27, tyhjiä 4; poissa 26
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Eeva-Johanna Elorannan ehdotuksen. 
3) Mietintö ”jaa”, Eeva-Johanna Elorannan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 60; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

35 § 

Eeva-Johanna Eloranta sd 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen pykälämuutosehdotuksen.  

Pilvi Torsti sd 

Kannatan edustaja Elorannan esitystä. 

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 4 mukaisen muutosehdotuksen. 

Ritva Elomaa ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Savion esitystä. 

Puhemies Paula Risikko
:

Eeva-Johanna Eloranta on Pilvi Torstin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. Sami Savio on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Paula Risikko
:

Eeva-Johanna Elorannan ja Sami Savion ehdotukset ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 

Mietintö ”jaa”, Eeva-Johanna Elorannan ja Sami Savion ehdotukset ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 68, tyhjiä 1; poissa 25
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

36 § 

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 4 mukaisen muutosehdotuksen. 

Ritva Elomaa ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Savion esitystä. 

Li Andersson vas 

Arvoisa puhemies! Teen vasemmistoliiton vastalauseen mukaisen ehdotuksen. 

Hanna Sarkkinen vas 

Kannatan edustaja Anderssonin esitystä. 

Puhemies Paula Risikko
:

Sami Savio on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena. Li Andersson on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Paula Risikko
:

Ensin äänestetään Sami Savion ehdotuksesta Li Anderssonin ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Li Anderssonin ehdotus ”jaa”, Sami Savion ehdotus ”ei”.  
2) Mietintö ”jaa”, Li Anderssonin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 69; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

37 § 

Sami Savio ps 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 4 mukaisen muutosehdotuksen.  

Ritva Elomaa ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Savion esitystä. 

Li Andersson vas 

Arvoisa puhemies! Teen vasemmistoliiton vastalauseen mukaisen ehdotuksen.  

Hanna Sarkkinen vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Anderssonin esitystä. 

Puhemies Paula Risikko
:

Sami Savio on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 4 mukaisena. Li Andersson on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Paula Risikko
:

Ensin äänestetään Li Anderssonin ehdotuksesta Sami Savion ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Sami Savion ehdotus ”jaa”, Li Anderssonin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 50, tyhjiä 3; poissa 27
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Sami Savion ehdotuksen.  
2) Mietintö ”jaa”, Sami Savion ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 43; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Krista Kiuru sd 

Arvoisa puhemies! Pahoittelen, mutta tarkoitukseni oli äänestää ”ei”. 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Tarkoitus oli äänestää ”ei”. 

Tuula Haatainen sd 

Arvoisa puhemies! Tarkoitus oli äänestää ”ei”. 

Tytti Tuppurainen sd 

Arvoisa puhemies! Tarkoitus oli äänestää ”ei”. 

Ville Skinnari sd 

Arvoisa puhemies! Samoin, tarkoitus oli äänestää ”ei”. 

Eero Heinäluoma sd 

Arvoisa puhemies! Jos aika olisi sallinut, olisin äänestänyt ”ei”. 

Puhemies Paula Risikko
:

Merkitään nämä pöytäkirjaan. 

43 § 

Li Andersson vas 

Teen vasemmistoliiton vastalauseen mukaisen ehdotuksen.  

Hanna Sarkkinen vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Anderssonin esitystä.  

Puhemies Paula Risikko
:

Li Andersson on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö ”jaa”, Li Anderssonin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 40, tyhjiä 1; poissa 25
 
Katri Kulmuni kesk 

Arvoisa puhemies! Painoin nappia kyllä, mutta taululla ei kuitenkaan näkynyt ääntä. Äänestin ”jaa”. 

Puhemies Paula Risikko
:

Merkitään pöytäkirjaan. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 40/2018 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 62/2017 vp, 16-17/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.