Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2018 vp Täysistunto Torstai 21.6.2018 klo 10.04—10.29

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 49/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 11/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 11/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 20.6.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

 

1. lakiehdotus 

5 a § 

Lauri Ihalainen sd 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen. 

Hanna Sarkkinen vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Ihalaisen esitystä. 

Puhemies Paula Risikko
:

Lauri Ihalainen on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö ”jaa”, Lauri Ihalaisen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 40; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

7 § 

Lauri Ihalainen sd 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen. 

Hanna Sarkkinen vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Ihalaisen esitystä. 

Puhemies Paula Risikko
:

Lauri Ihalainen on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö ”jaa”, Lauri Ihalaisen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 41; poissa 25
 

3. lakiehdotus 

3 luvun 4 § 

Lauri Ihalainen sd 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen. 

Hanna Sarkkinen vas 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Ihalaisen esitystä. 

Puhemies Paula Risikko
:

Lauri Ihalainen on Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö ”jaa”, Lauri Ihalaisen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 135, ei 41; poissa 23
 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 49/2018 vp sisältyvien 1.—115. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 116. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.