Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2018 vp Täysistunto Torstai 21.6.2018 klo 10.04—10.29

5. Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi  sekä  laeiksi  ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta  annetun  lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 41/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 2/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-198831
Lausumaehdotus 19.6.2018
Liite 5A
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Keskustelu asiasta päättyi 19.6.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Pilvi Torsti Li Anderssonin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset 1, 2 ja 5 lausumaehdotuksen, Li Andersson Pilvi Torstin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset 3 ja 4 lausumaehdotuksen ja Ritva Elomaa Sami Savion kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Liite 5A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 41/2018 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 48/2015 vp, 37/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. 

Puhemies Paula Risikko
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Pilvi Torstin lausumaehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 54; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Pilvi Torstin lausumaehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 57; poissa 27
 
Mietintö ”jaa”, Li Anderssonin lausumaehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 72; poissa 23
 
Mietintö ”jaa”, Li Anderssonin lausumaehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 95, ei 81; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Pilvi Torstin lausumaehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 73; poissa 23
 
Mietintö ”jaa”, Ritva Elomaan lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 72; poissa 24
 

Asian käsittely päättyi.