Pöytäkirjan asiakohta
PTK
71
2018 vp
Täysistunto
Torstai 21.6.2018 klo 10.04—10.29
5
Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi  sekä  laeiksi  ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta  annetun  lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-198831
Lausumaehdotus 19.6.2018
Liite 5A
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Keskustelu asiasta päättyi 19.6.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Pilvi Torsti Li Anderssonin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset 1, 2 ja 5 lausumaehdotuksen, Li Andersson Pilvi Torstin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset 3 ja 4 lausumaehdotuksen ja Ritva Elomaa Sami Savion kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Liite 5A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 41/2018 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 48/2015 vp, 37/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. 
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 
Mietintö ”jaa”, Pilvi Torstin lausumaehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 54; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Pilvi Torstin lausumaehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 57; poissa 27
 
Mietintö ”jaa”, Li Anderssonin lausumaehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 72; poissa 23
 
Mietintö ”jaa”, Li Anderssonin lausumaehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 95, ei 81; poissa 23
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Pilvi Torstin lausumaehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 73; poissa 23
 
Mietintö ”jaa”, Ritva Elomaan lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 72; poissa 24
 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 12.1.2021 10.43