Pöytäkirjan asiakohta
PTK
71
2018 vp
Täysistunto
Torstai 21.6.2018 klo 10.04—10.29
6
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-198837
Lausumaehdotukset 19.6.2018
Liite 6A
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Keskustelu asiasta päättyi 19.6.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Jari Myllykoski Matti Semin kannattamana tehnyt kaksi lausumaehdotusta, jotka on monistettuna jaettu edustajille. (Liite 6A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin HE 147/2017 vp ja HE 11/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen HE 147/2017 vp sisältyvät 2.—10. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 
Mietintö ”jaa”, Jari Myllykosken lausumaehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 144, ei 31; poissa 24
 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Tarkoitus oli äänestää ”jaa”. 
Puhemies Paula Risikko
Merkitään pöytäkirjaan. 
Mietintö ”jaa”, Jari Myllykosken lausumaehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 148, ei 27; poissa 24
 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 25.6.2018 15.48