Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2018 vp Täysistunto Torstai 21.6.2018 klo 10.04—10.29

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiHallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi  siihen liittyviksi  laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 147/2017 vp
Hallituksen esitysHE 11/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 13/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2018-AK-198837
Lausumaehdotukset 19.6.2018
Liite 6A
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Keskustelu asiasta päättyi 19.6.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Jari Myllykoski Matti Semin kannattamana tehnyt kaksi lausumaehdotusta, jotka on monistettuna jaettu edustajille. (Liite 6A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin HE 147/2017 vp ja HE 11/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen HE 147/2017 vp sisältyvät 2.—10. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Paula Risikko
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Jari Myllykosken lausumaehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 144, ei 31; poissa 24
 
Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Tarkoitus oli äänestää ”jaa”. 

Puhemies Paula Risikko
:

Merkitään pöytäkirjaan. 

Mietintö ”jaa”, Jari Myllykosken lausumaehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 148, ei 27; poissa 24
 

Asian käsittely päättyi.