Viimeksi julkaistu 5.6.2021 14.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2018 vp Täysistunto Torstai 21.6.2018 klo 10.04—10.29

7.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 7/2018 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön UaVM 7/2018 vp pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 19.6.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Paavo Arhinmäki Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen kannanoton. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Valiokunnan ehdotus ”jaa”, Paavo Arhinmäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 164, ei 12; poissa 23
 

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 3/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi.