Pöytäkirjan asiakohta
PTK
71
2018 vp
Täysistunto
Torstai 21.6.2018 klo 10.04—10.29
7
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön UaVM 7/2018 vp pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 19.6.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Paavo Arhinmäki Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen kannanoton. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Valiokunnan ehdotus ”jaa”, Paavo Arhinmäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 164, ei 12; poissa 23
 
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 3/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 25.6.2018 15.54