Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 27.11.2019 klo 14.01—20.47

18. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveysteknologiaan  liittyvien  tehtävien siirtämistä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan  turvallisuus-  ja kehittämiskeskukseen koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 81/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2019 pidettävään täysistuntoon.