Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 27.11.2019 klo 14.01—20.47

19. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi opetus-  ja  kulttuuritoimen  rahoituksesta annetun lain 23 b ja 60 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 35/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 6/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2019 pidettävään täysistuntoon.