Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 27.11.2019 klo 14.01

2. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 11/2019 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön VaVM 11/2019 vp pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 26.11.2019 pidetyssä täysistunnossa.  

Keskustelussa on Lulu Ranne Jani Mäkelän kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton, Heikki Vestman on Sinuhe Wallinheimon kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton, ja Peter Östman on Sari Essayahin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 3 mukaisen kannanoton.  

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Ensin äänestetään Lulu Ranteen ehdotuksesta Heikki Vestmanin ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta Peter Östmanin ehdotusta vastaan. Lopuksi äänestetään voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan.  

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Heikki Vestmanin ehdotus ”jaa”, Lulu Ranteen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 36; poissa 24
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Heikki Vestmanin ehdotuksen. 
2) Peter Östmanin ehdotus ”jaa”, Heikki Vestmanin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 136, ei 39; poissa 24
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Peter Östmanin ehdotuksen. 
3) Valiokunnan ehdotus ”jaa”, Peter Östmanin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 71; poissa 29
 

Pöytäkirjaan merkittiin seuraava ilmoitus: äänestyksessä 3 Antero Laukkanen /kd tarkoitti äänestää ”ei”.  

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 2/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi.