Viimeksi julkaistu 5.6.2021 22.25

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 27.11.2019 klo 14.01

5. Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 7/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 2/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.