Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 27.11.2019 klo 14.01

6. Hallituksen esitys eduskunnalle Rajavartiolaitoksen  hallinnonalan  lainsäädännön eräiden muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 58/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 8/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 58/2019 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.