Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 27.11.2019 klo 14.01

8. Hallituksen esitys eduskunnalle  eräiden  poliisin  hallinnonalan  lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 75/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2019 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 75/2019 vp sisältyvien 1.-15. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.