Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2021 vp Täysistunto Perjantai 4.6.2021 klo 13.00—13.14

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 81/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 7/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 81/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.