Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2021 vp Täysistunto Perjantai 4.6.2021 klo 13.00—13.14

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja sopimuksen voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 78/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 13/2021 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 16. asia. Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön LiVM 13/2021 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. 

Keskustelua ei syntynyt.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 78/2021 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 78/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Sopimuksen ainoa ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.