Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2021 vp Täysistunto Perjantai 4.6.2021 klo 13.00—13.14

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 52/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 9/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.6.2021 pidettävään täysistuntoon.