Viimeksi julkaistu 9.6.2022 19.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 71/2022 vp Täysistunto Torstai 9.6.2022 klo 15.59—18.32

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.6.2022 pidettävään täysistuntoon.